משאבות ואקום וקומפרסורים

משאבות שמן

משאבה יבשה

משאבת ציפורן (ואקום)

משאבת ציפורן (לחץ)

משאבת טבעת מים

בוסטרים

משאבות בורגיות

משאבות דו דרגתיות